Lock, skivor

Lock av 9 mm OSB

600 x 800
800 x 1200
800 x 1200 (med reglar på undersidan)

Lock + skivor
Skivor av 3 mm board

600 x 800
740 x 1140  (med två hörnklipp)
800 x 1200

Lock av 16 mm trä med reglar på undersidan

600 x 800
800 x 1200